Volunteer Motivation

Legfrissebb hírek

Bartal Anna Mária: AZ ÖTLET –PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA

Az elmúlt 20 évben a társadalmi-gazdasági változások hatására az önkéntesség jelentése is átértékelődött és elnyerte igazi tartalmát: önként, fizetség nélkül, valamilyen fajta közjó elállításáért – formális vagy informális keretek között – végzett tevékenységgé vált.Magyarországon valójában 2001-től, az ENSZ által meghírdetett Önkéntesek Évétől, számíthatjuk a hazai önkéntesség fellendülését, terjedését, valamint a társadalmi és közfigyelem élénkülését. A nonprofit szervezeteknél önkéntes tevékenységet végzők száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – 1995 és 2007 között – 500 ezer és 312 ezer fő között mozgott. A legutóbbi, 2008-as Európai Értékrend Vizsgálat szerint – a bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek számára önkéntes tevékenységet végző – önkéntesek száma  meghaladta a 900 ezer főt (Bartal 2009).

A hazai önkéntesség társadalmi elismertetésének folyamatában fontos lépés volt a 2005. évi LXXXVIII. törvény, a közérdekű önkéntes tevékenységről, illetve az, hogy létrejött az önkéntes tevékenységeket koordináló intézményhálózat.

Nemcsak az önkéntesség, hanem az önkéntesekkel foglalkozó szervezeti munka is jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt húsz évben. Míg kezdetben az önkénteseket foglalkoztató szervezetek szakmai-módszertani tevékenységét a „csinálva tanulás“ jellemezte, az elmúlt, közel tíz esztendőben elindult egy professzionalizáltabb önkéntes-menedzsementi munka is (lásd: Sikeres önkéntes programok a gyakorlatban, ÖKA, 2005). Ezzel párhuzamosan mind elfogadottabbá vált az önkéntesmenedzsment tréning- vagy tanfolyamjellegű oktatása is az önkénteseket foglalkoztató szervezetek körében.

Az elmúlt húsz évben két nagyobb felmérés (Czakó et al 1995; Czike-Kuti 2006) és több tanulmány (Péterfi, 2002; Czike-Bartal, 2005) is készült a hazai önkéntesség helyzetéről és az önkéntesek motivációiról. Ezek a teoretikus vagy leíró, illetve esetelemző tanulmányok nagyon fontos eredményekkel gazdagították a hazai önkéntesség helyzetének, problémáinak feltárását.

A teljes tanulmány letölthető innen.

2012.06.19

Interjú Bartal Anna Mária kutatóval a készülő civil törvényről

Interjú Bartal Anna Mária kutatóval a készülő civil törvényről Gondolatok a civil törvényről. A Civil Web Tv munkatársai beszélgetést kezdeményeztek Bartal Anna Máriával, aki kutatóként és tanárként is régóta foglalkozik a hazai és nemzetközi civil szektorral. A most előkészítés alatt álló hazai civil törvénnyel kapcsolatosan kértük fejtse véleményét. tovább olvasás

Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői a 2008.évi Európai Érték Vizsgálat alapján

Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői a 2008.évi Európai Érték Vizsgálat alapján- avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűséggel elégedettebb és boldogabb?

A korábbi, hazai önkéntes-vizsgálatok alapján viszonylag sokat tudunk a magyar önkéntesek jellemzőiről, ugyanakkor  nagyon keveset, a nem-önkéntesek népes csoportjáról. A kutatás - amely az Európai Érték Vizsgálat magyarországi, 18 évnél idősebb népesség reprezentatív, megkérdezésén alapul - újdonsága abban rejlik, hogy eddig még nem vizsgált módon, az önkéntes és nem-önkéntes populáció együttes elemzésével rámutat a két csoport eltérő sajátosságaira, feltárja a nem-önkéntesek sajátos jellemzőit, ezáltal is segítve az önkénteseket foglalkoztató szervezetek rekrutációs munkáját.

Eredményeink szerint a vizsgált népesség 10,8%-a, 901.545 fő (közülük 472.624 férfi és 428.921 nő) végzett 2008-ban szervezetek számára önkéntes munkát.  Noha ez a szám nem kevés, de  a magyar társadalomban rengeteg kiaknázatlan lehetőség van az önkéntesek számának növelésére, az önkéntesség népszerűbbé tételére. 

Mint kutatási eredményeink is álátámasztják, az önkéntesek között szignifikánsan nagyobb valószínűséggel találunk elégedettebb, boldogabb és magukat fizikálisan is jobban érző embereket, mint a nem-önkéntesek között, tehát az önkéntesség mind a társadalom, mind az egyén számára haszonnal járó cselekvés.

Az elemzés során a korábbi önkéntes-vizsgálatoknál árnyaltabb leírását tudtuk adni az önkéntesek, és főként a nem-önkéntesek demográfiai -társadalomstatisztikai jellemzőinek.A részletes eredmények alapján úgy tűnik,  hogy vannak férfi, illetve női önkéntesek által dominált tevékenységi terültek, illetve életkori csoportonként is felfedezhető volt némi specifikusság az önkéntesség terepei között.

 Az irodalmi adatokkal egyezően jellemzőnek találtuk a vizsgált önkéntesek csoportjára is azt, hogy a kistelepüléseken élő önkéntesek esetében a professzionális szolgáltatások hiánya, a nagyobb településeken a széles önkéntességi lehetőségek, míg a középkorosztályt családi élethelyzete, illetve a magasabb iskolai végzettségűeket és a nyugdíjasokat a közjóért való tenni akarás involválja nagy valószínűséggel az önkéntes munka felé.

Fontos, újszerű eredménynek tartjuk annak megmutatását – a vizsgált önkéntes és nem- önkéntes csoport összehasonlítása alapján –, hogy az önkéntesek körében 2008-ban magasabb volt a civil aktivitás manifeszt megnyilvánulásainak elfogadottsága. Figyelemre méltó adat, hogy e tekintetben a 46-55 éves önkéntesek sokkal aktívabbak voltak mint a fiatalabb önkéntesek.

Megállapíthattuk, hogy önkéntesnek lenni minden valószínűséggel nagyobb társadalmi érzékenységgel, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok iránti fokozottabb figyelemmel jár.

Feltételeztük az elemzés során, hogy egyes szabadidős és munka-értékek háttérváltozói lehetnek az önkéntes munka vállalásának is. Eredményeink szerint egyfelől, azok a fiatal és 46-55 éves férfiakat és középkorú nőket, akik szabadidejükben valami újat akarnak tanulni nagyobb valószínűséggel találjuk meg az önkéntesek, mint a nem-önkéntesek között, másfelől a társas kapcsolatok építése inkább a 46-55 éves önkéntes nőkre volt jellemző. A fentebbi adatokkal összefüggésben azt találtuk, hogy egyrészt a fiatal férfi és a 36-35 év közötti önkéntes nők önkéntességében nagy szerepet játszanak a társadalmi értékek és a társadalomért érzett felelősség. Másrészt, azok a fiatal férfiak és 18-55 év közötti nők, akik számára fontos az önmegvalósítás, a kezdeményezőkészség, nagyobb valószínűséggel önkéntesek.

A teljes tanulmány letölthető innen.

 

 

2009.10.30

Friss hírek a kutatásról

A kutatás megkezdése óta 31 szervezet jelezte részvételét, amelyeknek 453 önkétese részére küldtünk ki kérdőívet.

 

A vizsgálatban részt vevő szervezetek neve megtalálható itt.


Ezúton is köszönjük ezen szervezetek együttműködését és azt, hogy felismerték a vizsgálat - szektor szintű - fontosságát, illetve segítségüket a minél szélesebb körű adatfelvételhez!

 

2009.10.19

A hónap híre

Interjú Bartal Anna Máriával a Civil Pályán című folyóiratban Értékek, elismertség, közösségigény – a magyar önkéntesek motivációi címen. tovább olvasás

Hónap száma III.

Több, mint 3000 kérdőívet küldtünk ki 2009. november 10-ig a kutatásban részvételüket jelző szervezeteknek.

 

2009.12.30

Tréningek I.

2009. október 15.-én a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány szervezésében lezajlott az első tréning az Önkéntes Motivációs Kérdőívet kísérleti jelleggel kipróbáló és annak tapasztalatait elsőként alkalmazó 6 szervezet részvételével.

2009.10.25

Hónap száma II.

1368 kérdőívet küldtünk ki 2009. október 29.-ig a kutatásban részvételüket jelző szervezeteknek

2009.10.30

A kutatás II.

2009. október 23.-áig közel 50 szervezet jelezte részvételét a kutatásban és számukra 1368 kérdőívet küldtünk ki. Köszönjük ezen szervezetek együttműködését és azt, hogy felismerték a kutatás szektor szintű fontosságát is!


Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy igen nagy eltérés van a hazai önkéntes szektorban az önkéntes fogalmának értelmezése és szóhasználata között. Nagyon nehezen tudjuk megszólítani és a kutatásban való részvételre felkérni a sport-szabadidős szervezeteket és a polgárvédelem területén működő egyesületeket.
 

2009.10.25

Kutatás kezdete

2009. október 5.-én elkezdődött a Magyar Önkéntesek Motivációinak országos vizsgálata.

A következő két hétben – reprezentatív mintavétel alapján – 235 civil-nonprofit szervezetet keresünk meg a vizsgálatban való részveteli felkéréssel. tovább… (ennyi látszódjon a többi továbbra kattintva jelenjen meg)
Ezt követően, a részvételi szándékukat visszaigazoló civil-nonprofit szervezetek önkénteseit arra kérjük, hogy töltsenek ki egy kérdőívet, amelyben általános adatokat és az önkéntességgel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. A felvétel 2009. október 15.-étől november 20-áig tart.

Ha Ön önkéntes, vagy olyan civil-nonprofit szervezet vezetője, aki önkénteseket fogad, és szeretné szervezete önkéntes toborzását, önkénteseinek foglalkoztatást, megtartását hatékonyabbá tenni, írjon nekünk az onkentes.motivacios.vizsgalat@gmail.com címre.
 

2009.10.25

Hónap száma I.

472.353 fő önkéntese volt 2007-ben a 62.407 civil-nonprofit szervezetnek. (Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon 2007. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal 2009.)

2009.10.30

A hónap száma

Támogatónk

Partnerek

A hónap híre

2014.02.07

Legfrissebb anyagok

A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata 2014.02.07
A vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatásvizsgálata 2013.08.06
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító 2012.11.18
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító Díszhalak ellátása egy daganatos betegeket gondozó központban, újságcikkek felolvasása egy látássérülteket segítő honlap számára, nyelvtanítás egy nehéz helyzetben lévő fiúnak és persze ételosztás a Vöröskereszttel – az Önkéntes Központ Alapítvány adatbázisa a legkülönbözőbb lehetőségek százait kínálja annak, aki önkéntesként szeretne dolgozni, azaz saját akaratból, szervezett körülmények között, ellenszolgáltatás nélküli munkát kíván végezni egy másik ember vagy a társadalom javára. tovább
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában 2012.10.29
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában beszél a motivációs kutatásról. tovább
Bartal Anna Mária: AZ ÖTLET –PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA 2012.06.19