Volunteer Motivation

Mit mutat a kaliedoszkóp?

Bartal Anna Mária
Mit mutat a kaliedoszkóp?
– az Önkéntes Motivációs Leltár (Volunteer Motivation Inventory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a magyar önkéntesek körében

A nemzetközi önkéntesmotivációs-kutatások három korszaka és motivációs faktorok vizsgálatának „fejlődéstörténete“

 

Motiváció alatt többnyire a cselekvés, viselkedés ösztönzőjét, kiváltóját, indítékát értik, bár a fogalom átfogó, nehezen megragadható jellege miatt nincs igazán normatív meghatározása, sem a pszichológiában, sem pedig a szociálpszichológiában. A különböző motiváció-értelmezések mást és mást hangsúlyoznak, de az alapvető kulcsfogalmak – mint például a folyamat jelleg, a szükséglet, viselkedés, cél és aktivitás – majd‘ mindegyikben felfedezhetők (Józsa, 2007:25). A legközkeletűbb meghatározás szerint a motiváció „azon folyamatok összessége, amelyek a viselkedésnek intenzitást, meghatározott irányt és lefolyási formát kölcsönöznek, amelyek tehát, az egyéni aktivitások lefolyásának fölérendelt szakaszaiként jelentkeznek (Fröhlich1996:266).
A motivációkutatások általában arra keresik a választ, hogy miért történik meg az adott viselkedés. Céljuk annak feltárása, hogy milyen tényezők játszanak szerepet a cselekvés megindításában és a viselkedésben, hiszen ha sikerül megérteni a háttérben álló tényezőket, akkor a viselkedés befolyása is lehetővé válhat.


A nemzetközi önkéntesmotiváció-kutatások három korszakát lehet megkülönböztetni. Míg kezdetben, az 1970-80-as években, az önkéntes-motivációk vizsgálatát főként pszichológiai megközelítésből tárgyalták, addig a 90-es évektől kezdve egyre inkább az interdiszciplináris kutatások váltak uralkodóvá, ötvözve a pszichológiai, szociálpszichológiai és főként a szervezetszociológiai kutatások eredményeit. Ezzel összefüggésben módszertanilag is egyre standardizáltabbá vált az önkéntes-motivációk kutatása: egyfelől a motivációs faktorok kialakításában, másfelől a két- vagy háromdimenziós motivációs modellek helyett mind inkább multifaktoriális modellekkel írták le az önkéntesek motivációs bázisát. Jellemző volt továbbá, hogy kezdetben kismintás, egy-egy speciális önkéntescsoportra vagy szervezetre irányultak a motivációs vizsgálatok – azaz nagyítón keresztül szemlélték a vizsgáladó jelenséget –, és főként az önkéntesek önmeghatározását vették alapul. A későbbiek során – a kaleidoszkópikus nézőpont jegyében – már nagymintás, különböző tevékenységi területeken dolgozó önkéntesek, kérdőíves megkérdezése vált dominánssá.

Civil Szemle, 2010. 1.sz. 5-33.

A tanulmány elérhető itt.

2012.04.25

Körkép

Körkép - az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai Unió egyes tagállamaiban az önkéntesmotivációs kutatások tükrében
Bartal Anna Mária-Saródy Zita


Ahogy az alcím is jelzi, a tanulmány egy speciális nézőpontból – az önkéntesmotivációs kutatások tükrében – elemzi és mutatja be az önkéntesség helyzetét és szerepét az Európai Unió egyes tagállamaiban. Ebből kifolyólag csak 13 európai uniós tagállam került be a vizsgálati körbe, azok az országok, ahol az önkéntesség helyzetét a motivációs-kutatások felől (is) vizsgálták. Az elemzés négy részből áll: az első részben áttekintjük az önkéntesség értelmezését az egyes uniós intézmények dokumentumai alapján, majd pedig bemutatjuk a főbb makroszintű, európai önkéntesség vizsgálatokat. Ezt követően összefoglaljuk az önkéntesmotivációs vizsgálatok főbb jellemzőit, végül pedig az ország-elemzéseket közöljük.

Civil Szemle, 2010. 2. 22-42.

A tanulmány elérhető itt.

2012.04.25

„Menj el, és Te is hasonlóképpen cselekedj!“


„Menj el, és Te is hasonlóképpen cselekedj!“
- az önkéntesség fogalmáról, az önkéntesek számáról és motivációiról
Bartal Anna Mária


Magyarországon az elmúlt húsz évben a társadalmi-gazdasági változások hatására az önkéntesség jelentése is átértékelődött. A kommunista szombatokban testet öltött „közérdekű kötelezettségvállalás“ helyett elnyerte igazi tartalmát, önként, szabad akaratból végzett tevékenységgé vált.

Az önkéntességgel kapcsolatosan, általában, három kérdés merül fel a leggyakrabban: Ki az önkéntes? Hányan vannak az önkéntesek? Miért is lesz valaki önkéntes, mi motiválja arra, hogy szabididejőből a köz-, vagy mások segítésére időt áldozzon?

Szív, 2011. szeptember 28-32.

A tanulmány elérhető itt.

2012.04.25

A kutatás eredményei

A kutatás várható eredményének tartjuk, hogy

  • 235 önkéntest foglalkozató szervezet 2500 önkéntesének vizsgálatával, 
  • elkészül a magyar nyelvű Önkéntes Motivációs Kérdőv sztenderdizált változata, amelyet az önkénteseket fogadó szervezetek vezetői, önkéntes koordinátorai gyakorlati munkájukban használni tudnak.

Az adatfelvétel eredményekkel szolgálhat:

  • a hazai önkéntesekre – különböző változók mentén – jellemző motivációs faktorok sorrrendjének felállítására, az Önkéntes Motivációs Indexre,
  • az egyes motivációs faktorok közötti együttjárás leírására, valamint

az önkéntesség motivációs faktorai és a demográfiai - társadalomstatisztikai változók közötti összefüggések megmutatásra.

Mindezek azt szolgálják, hogy az egyes önkéntes tevékenységi területen működő szervezetek makro- és mikro-szinten mérhető és releváns  összehasonlítási alapot kapjanak.

 

2009.10.07

A hónap száma

Támogatónk

Partnerek

A hónap híre

2014.02.07

Legfrissebb anyagok

A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata 2014.02.07
A vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatásvizsgálata 2013.08.06
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító 2012.11.18
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító Díszhalak ellátása egy daganatos betegeket gondozó központban, újságcikkek felolvasása egy látássérülteket segítő honlap számára, nyelvtanítás egy nehéz helyzetben lévő fiúnak és persze ételosztás a Vöröskereszttel – az Önkéntes Központ Alapítvány adatbázisa a legkülönbözőbb lehetőségek százait kínálja annak, aki önkéntesként szeretne dolgozni, azaz saját akaratból, szervezett körülmények között, ellenszolgáltatás nélküli munkát kíván végezni egy másik ember vagy a társadalom javára. tovább
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában 2012.10.29
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában beszél a motivációs kutatásról. tovább
Bartal Anna Mária: AZ ÖTLET –PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA 2012.06.19