Volunteer Motivation

A Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálása

A kutatás legfőbb célja, hogy az Esmond és Dunlop-által 2004-ben kifejlesztett Volunteer Motivation Inventory magyar adaptalása és kiegészítése alapján, az önkéntes motivációkat jól és megbízhatóan mérő – Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív – nagymintás (2500 fő) sztenderdizálását elvégezze, amelyet az önkénteseket foglalkoztató szervezetek is hasznosítani tudnak önkénteseik rekrutációjában, elhelyezésében és megtartásában.

További célja a kutatásnak, hogy felállítsa a magyar Önkéntes Motivációs Indexet, általános és tevékenységi területenként, illetve korcsoportonként, valamint mindezek által új és differenciáltabb – legfőképpen tevékenységközpontú – megközelítést hozzon a hazai önkéntes motivációs kutatásokba.

A kutatás megkezdésekor rendelkezésre áll a 200 önkéntes megkérdezésén alapuló VMI magyar adaptálása (Bartal 2008), illetve kiegészítése három motivációs faktor – a vallás, a önkormányzati- és az kormányzati-„kudarcok“– mérési eredményeivel.

Az eddigi, reprezentatív kutatások a teljes népességen belül vizsgálták az önkénteseket, de nagyon keveset tudunk a szervezeteknél dolgozó, formális önkéntesekről.

A magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálását a Központi Statisztikai Hivatal nonprofit szervezetek önkénteseire vonatkozó adatbázisára támaszkodva kívánjuk elvégezni. Ennek alapján a többszörösen rétegzett mintát

  • a különböző tevékenységi területeken működő,
  • községi, városi, megyeszékhelyeken  található és fővárosi szervezetek önkéntesei adnák.

A 2500 önkéntes körében felvett magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív 53 kérdés mentén 13 motivációs faktort vizsgál, illetve sztenderdizál (értékek, reciprocitás, elismertség, megértés, önmegvalósítás, reaktívitás, társadalmi, protektívitás, szociális kapcsolatok,  karrier fejlődés, vallás, önkormányzati-, kormányzati-„kudarc“).

A vizsgálat során felmérjük a válaszadó önkéntesek társadalomstatisztikai jellemzőit (nem, kor, lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás, jövedelem, háztartásnagyság, az apa iskolai végzettsége, vallási-felekezeti hovatartozás), valamint az önkéntességre vonatkozó adatokat (az önkéntesség kezdete, szervezeti helye, gyakorisága, átlagos heti munkaóra, és tevékenységi területei).

 

2009.10.07

A hónap száma

Támogatónk

Partnerek

A hónap híre

2014.02.07

Legfrissebb anyagok

A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata 2014.02.07
A vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatásvizsgálata 2013.08.06
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító 2012.11.18
Önkéntesek Magyarországon - Festék, ecset, hígító Díszhalak ellátása egy daganatos betegeket gondozó központban, újságcikkek felolvasása egy látássérülteket segítő honlap számára, nyelvtanítás egy nehéz helyzetben lévő fiúnak és persze ételosztás a Vöröskereszttel – az Önkéntes Központ Alapítvány adatbázisa a legkülönbözőbb lehetőségek százait kínálja annak, aki önkéntesként szeretne dolgozni, azaz saját akaratból, szervezett körülmények között, ellenszolgáltatás nélküli munkát kíván végezni egy másik ember vagy a társadalom javára. tovább
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában 2012.10.29
Bartal Anna Mária a Duna TV Önkéntesek című műsorában beszél a motivációs kutatásról. tovább
Bartal Anna Mária: AZ ÖTLET –PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA 2012.06.19